“I skulptørens verksted”

Sommeren 2012 stod modellverkstedet “I skulptørens verksted” ferdig i kjelleren.
Kulturtorvet fikk tilbud av Kristiansand Kommune i 2011, om de ville deponere deres samling av Arne N. Vigeland sine skulpturer og arbeider. Kulturtorvet søkte og fikk stimuleringsmidler fra Utdanningsdirektoratet som muliggjorde ombygging av kjellerlokalet til et modellverksted.

Prosjektets grunnide var at “Skulptørens verksted”, et modellverksted og det praktiske formidlingsrommet, skulle stå som kjernen og det viktigste elementet, og at dette skulle være omsluttet av en utstilling/samling, som viste spennet i gjenstander fra folkevandringstid via den store samlingen av Arne N. Vigelands skulpturer og frem til dagens skulptører.

Prosjektet oppmuntrer til at spesielt skolebarn og ungdom kan få nærkontakt med materialer og fysisk utforske materialenes muligheter, og på denne måten skape større forståelse for kulturarven og sin egen identitet.
Det er tenkt å skulle tilpasses besøk av skoler og barnehager som blir inspirert til egenaktivitet etter besøk i museet.
Kunstavdelingen i Lindesnes Kulturskole benytter også lokalene.

Translate »
Click to listen highlighted text!