Arne N. Vigelands samlinger

Arne N. Vigeland (1900-1983) vokste opp på Vigeland i Lindesnes Kommune og flyttet til Oslo i 1920. Han tilbrakte det meste av sitt liv i Oslo uten noen direkte tilknytning til Kristiansand, men han ønsket sterkt at samling skulle ha tilhold på Sørlandet etter sin død. I 1973 tok Kristiansand Kommune i mot en kunstsamling som testamentarisk gave fra kunstneren.

Samlingen består av Vigelands etterlatte arbeider til sammen 281 enkeltobjekter;  hovedsakelig gipsfigurer, samt noen bronsefigurer, tegninger og malerier. Ved 0vertagelsen ble det inngått en avtale om forvaltning og denne ble forsøkt overholdt de første årene, men fra 1989 har samlingen vært pakket ned på lager. Lindesnes Kommune ble allerede i 2007 kontaktet av Kristiansand Kommune,  i forhold til om de kunne overta samlingen, og i 2011 åpnet det seg muligheter for dette. Med økonomisk støtte fra Kristiansand Kommune og Utdanningsdirektoratet ble det mulig og ominnrede det udisponerte arealet i kjelleren på Kulturtorvet til et prosjekt kalt “I skulptørens verksted”. Sommeren 2012 flyttet samlingen endelig inn i sine nye lokaler, hvor de er omsluttet av aktiviteter til den fremtidige generasjonen.

Sommeren 2014 flyttet tretten bronsjeskulpturer ut “I skulptørens hage”, en liten park utenfor Kulturtorvet.

 

 

Video fra NRK Sørlandet før flyttingen av samlingen til Lindesnes:
http://www.nrk.no/nett-tv/arkivert/51023/

Translate »
Click to listen highlighted text!