Historikk museet

Museets historie:

Bygdeutstilling på Tingtun 1949


Rundt 1900 startet lærer Tore Bergstøl fra Vigmostad med innsamling av gjenstander med tanke på et fremtidig museum. Bergstøl samlet i tillegg også inn gamle sagn og opplysninger om tradisjoner fra distriktet. Mye av dette ble senere utgitt i bygdeboka for Vigmostad og i bokverket Atterljom.

I Sør-Audnedal ble grunnlaget for et fremtidig museum lagt i 1949. En komite med representanter for forskjellige foreninger i bygda samlet da inn gjenstander til en stor bygdeutstilling på det gamle kommunelokalet Tingtun.

I Spangereid var det lærer Gustav Fladstad som satte i gang arbeidet med innsamling av gamle gjenstander.

Fra åpningen av museet 1990 med formannen i hovedutvalget for kultur i Lindesnes kommune, Åse Lill Kimestad i midten flankert av fra venstre: Gustav Rødland, Norleif Fardal, Ellen Stokke og Anna Homme.

Gjenstandene som nå er i samlinga til Lindesnes bygdemuseum har i flere år ligget lagret på forskjellige steder i kommunen. Det var derfor en stor begivenhet da åpningen av den permanente utstillingen av samlingen, i lokalene til det gamle slakteriet, ble foretatt den 24. november 1990.

Trylands slakteri 1953

Trylands slakteri 1953

Museet holdt da til i lokalene som opprinnelig var Johan Trylands slakteriet på Vigeland fram til 70-tallet (se flyfoto til venstre fra 1959). Johan Tryland (1916 – 1980) etablerte slakteriet før 1950, og Osestad bakeri bygget senere lokaler ved siden av. Disse byggene bidro tidlig til det som nå er blitt hovedveien gjennom Vigeland. Bygget delte lokaler på fremsiden med Galleri Gustav Vigeland, og galleriet ble drevet sammen med museet.

Lindesnes Bygdemuseets historie gikk inn i en ny epoke da Kristin Markussen Invest AS i 2005, gav et betydelig beløp til kommunen, i den hensikt at de skulle bygge en ny og verdig innramming til den gamle samlingen.

20091119-1805-56lys

Kunstverket på endeveggen, “Speilvendt”, åpnes 19. november 2009.

Dette bygget, Kulturtorvet, ble åpnet 13. juni 2009. Her ble Lindesnes bygdemuseum og Galleri Gustav Vigeland samlokalisert med Lindesnes bibliotek og en kafé. Senere har også Arne N. Vigelands samlinger og Ulf Dreyers verksted blitt plassert i bygget.

Translate »
Click to listen highlighted text!