Utlånsregler

Lindesnes bibliotek består av hovedbiblioteket på Vigeland samt filial på Spangereid bibliotek som er kombinasjonsbibliotek (skolebibliotek og folkebibliotek). Lånekort for Lindesnes bibliotek gjelder for hovedbibliotek, filial og alle andre bibliotek i landet som tilbyr felles lånekort.

Innlevering av lån
Innlevering av materiale som er lånt ved bibliotekene, kan leveres inn ved alle bibliotek, uavhengig av hvor de er lånt. Det er også mulig å levere inn utenfor åpningstidene i brevsprekk eller kasse som er satt ut (på baksiden av rådhuset). Eventuelle gebyr vil du bli bedt om å betale neste gang du bruker lånekortet.

Kontakt med biblioteket
Bibliotekets skranke er betjent når Kulturtorvet er åpent. Lånere kan ringe biblioteket for å fornye lån, få gjort oppslag i databasen og få svar på referansespørsmål. Fornying og oppslag i katalogen over media i biblioteket kan også gjøres via nettsidene.

Har du e-post svarer vi på alle henvendelser så fort som mulig, og prøver å svare innen 24 timer. Biblioteket ønsker også å bruke e-post framfor vanlig post, og oppfordrer lånere til å oppgi denne til biblioteket. Bruk e-post adressen: bib@lindesnes.kommune.no

Har du mobiltelefon ser vi også gjerne at du oppgir nummeret til denne, og om det er greit å sende informasjon om innkommet materiale (reserverte bøker el. fjernlån) på SMS.

Utlånsreglement for biblioteket

Alle utlån er gratis, men lånere må betale gebyr hvis utlånsreglene ikke overholdes. Man må betale erstatning dersom lånt materiale ikke blir levert tilbake. Låneretten kan bli midlertidig eller permanent inndratt for lånere som gjentatte ganger ikke overholder lånetider.

Lånekort
Alle med fast adresse i Norge kan få lånekort mot å vise legitimasjon. Barn kan få lånekort etter samtykke fra foreldre eller foresatte. Adresseforandring eller tap av kortet må meldes til biblioteket. Nytt lånekort skrives ut mot gebyr.

Lån fra bibliotekets samlinger
Vanlig lånetid for bøker er 4 uker. Det kan også fastsettes andre lånetider, for eksempel vil lånetiden normalt være 1 uke for video.
Lån kan fornyes inntil tre ganger dersom materialet ikke er reservert for andre. Det kan settes begrensninger på antall samtidige lån. En del materiale, som oppslagsverk, aviser og nye tidsskrifthefter, kan ikke lånes hjem, men må brukes på biblioteket.

Lån fra andre bibliotek (fjernlån)
Bøker eller artikler fra tidsskrifter som biblioteket ikke har i sin samling, kan vanligvis bestilles fra andre bibliotek. Det kan bestilles inntil 5 fjernlån om gangen. Studenter oppfordres til å henvende seg til sitt lærestedsbibliotek før de kontakter biblioteket for fjernlån av studierelaterte bøker.

Ansvar for lånt materiale
Lånere er ansvarlig for alt som er lånt på eget lånekort. Overskrides lånetiden må låneren betale gebyr. Skadet eller tapt materiale må erstattes. Etter to varselbrev vil låneren få krav om erstatning, låneretten blir da inndratt inntil erstatningskrav og purregebyr er oppgjort.

Gebyrsatser og erstatningsbeløp

Gebyr for å få nytt lånekort (ved tap): 20,-

Gebyr for overskredet lånetid:
1. purring: 0 kroner
2. purring: 50 kroner
Deretter sendes det ut erstatningskrav.

Normalt erstattes tapte bøker med kr. 300,- for voksenbøker og kr. 100,- for barnebøker. Materiale av større verdi erstattes i henhold til anskaffelsespris.

Translate »
Click to listen highlighted text!