Tidsrom: Åpning 10. april 2014 – tatt ned februar 2015

Bakgrunn: I forbindelse med grunnlovsjubileet 2014 ville vi lage et prosjekt/utstilling med lokalt tilsnitt. Samtidig var det svært viktig at den skulle rette seg først og fremst mot barn/unge. Et litt «tørt og tungt» stoff skulle gjøres levende på en lettfattelig måte. Vi hadde ideer på et rollespill/verksted.

Prosjektet skulle i første rekke rette seg mot elever i 1-7 trinn i kommunen, via «Den lokale kulturelle skolesekk». Vi ville også at det skulle lages et rollespill/verksted, som via museet skulle rette seg mot barnehagebarna i kommunen. Utstillingen og opplegget skulle også kunne knyttes til aktiviteter for andre aldersgrupper også, f.eks for historielaget eller Den kulturelle spaserstokken.

Det ble foretatt en eksekusjon til Eidsvoll tidlig i mars, hvor vi fikk en flott omvisning og fikk styrket ideen vår omkring utstillingen.

Rolf Steinar likte guidenes klær i garderoben på Eidsvoll.

Rolf Steinar likte guidenes klær i garderoben på Eidsvoll.

Tips å hente på Eidsvoll.

Tips å hente på Eidsvoll.

Lisa ser jakken hun har sydd i bruk av guide i Eidsvollsbygningen.

Lisa ser jakken hun har sydd i bruk av guide i Eidsvollsbygningen.

Benk på Eidsvoll - vi kopierer.

Benk på Eidsvoll – vi tok mål.

Grunnloven i storskrift-utgave på Eidsvoll.

Grunnloven i storskrift-utgave på Eidsvoll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er laget 20 ulike kostymer som barna blir kledd opp i ettersom historien 1814 fortelles; Bondegutter og jenter, Prins Chr. Frederik, Carl Johan, Presten, Sverdrup, Teis Lundegaard, Falsen, Wedel og de tre tjenestejentene.

Fra v.: Benjamin Simonsen (Carl Johan), Simon Grimestad (Grev Wedel), Simon Askildsen (Theis Lundegård), Adrian Grøvan Årre (Sverdrup), Omran Sharifi (Falsen) og Lucas Fjeldskår (prins Christian Frederik)

Fra v.: Benjamin Simonsen (Carl Johan), Simon Grimestad (Grev Wedel), Simon Askildsen (Theis Lundegård), Adrian Grøvan Årre (Sverdrup), Omran Sharifi (Falsen) og Lucas Fjeldskår (prins Christian Frederik)

 

 

 

 

 

 

 

Selv er vi fortellerne kledt opp som den strenge Frk. Elisa Harvard, husholderske på Eidsvoll og kokka Anna.

Spangereid skole i utstillingen.

Spangereid skole i utstillingen.

Samarbeid: DKS lokalt, Kulturtorvet, Peter Gabrielsen. Vi hadde et møte, hvor vi inviterte personer i kommunen, som har spesiell historisk interesse eller annen tilknytning til personene som faktisk deltok på Eidsvoll. En av personene er slektning av Teis Lundegaard.

Foredragsholder Peter Tore Gabrielsen samler gamle dokumenter fra Eidsvoll.

Foredragsholder Peter Tore Gabrielsen samler gamle dokumenter fra Eidsvoll.

Ganske tidlig i prosessen fikk vi kontakt med en lokal person som hadde grundig kunnskap og faktisk eide mange av de originale trykte brevene Prins Christian Frederik sendte ut gjennom året 1814. Han fikk gitt oss verdifull informasjon og ideen om at utstillingen skulle knyttes opp rundt de ulike datoene som utmerket seg dette året kom. I tillegg fikk vi tidlig ideen om at det skulle sys kostymer slik at en hel skoleklasse kunne kles opp under omvisningen i utstillingen.

 

 

 

Finansiering: 23.000 støtte av VAM, egne midler, DKS lokalt.

 

 

Banner i utstillingen.

Banner i utstillingen.

Tekster: Utstillingen er basert på de tekstene som ble produsert av Stortinget i forbindelse med jubelåret, og de er knyttet opp mot lokale personer og hendelser dette året v/ Rolf Steinar Bergli.

 

 

 

 

 

 

Utstillingsobjekter: I tillegg er det hentet opp gjenstander fra museet som danner rammene rundt tekstene. Flagget med sildesalat er lånt inn for anledningen, sammen med noen andre enkeltgjenstander.

20140410-1712-05 -001

Utstillingsplan: Ansatte ved Kulturtorvet, Hanne Thyholdt, Trond Skog

Kostymer: Lisa Blom

Brosjyre, bannere, spørreark om 1814, “diplom” etter klassebesøk: Rolf Steinar Bergli

Mediedekning: En reportasje i Fædrelandsvennen fra en klasse i omvisningsopplegget, og på 17. mai dekket både Fædrelandsvennen og Lindesnes avis det at en del elever hadde på seg draktene fra utstillingen i Spangereid.

Faksimile fra Lindesnes avis dekning av 17. mai feiringen på Spangereid.

Faksimile fra Lindesnes avis dekning av 17. mai feiringen på Spangereid.

Fædrelandsvennen dekker klassebesøk i 1814-utstilingen på Kulturtorvet.

Faksimile: Fædrelandsvennen dekker klassebesøk i 1814-utstilingen på Kulturtorvet.

Fædrelandsvennens dekning av 17. mai på Spangereid.

Faksimile: Fædrelandsvennens dekning av 17. mai på Spangereid.

 

 

Åpningsarrangement 10. April 2014

Peter Tore Gabrielsen åpner 1814-jubileet og utstillingen i Lindesnes.

Peter Tore Gabrielsen åpner 1814-jubileet og utstillingen i Lindesnes.

Utstillingsåpning med foredrag av Peter Gabrielsen med «De historiske hendelser året 1814»var den 10. april.

Dokumenter lånt av Peter Tore Gabrielsen ble stilt ut da han holdt foredrag om 1814.

Dokumenter lånt av Peter Tore Gabrielsen ble stilt ut da han holdt foredrag om 1814.

Lindesnes brass spiller.

Lindesnes brass spiller.

Servering ved åpningen.

Servering ved åpningen. Kakeoppskriften var hentet fra bok med gamle oppskrifter fra 1814.

Lindesnes kommunestyre besøker utstillingen.

Lindesnes kommunestyre besøker utstillingen.

Gjengen bak utstillingen.

Gjengen bak utstillingen.

Det har vært omvisninger og verkstedsopplegg for til nå ca. 400 barn, lokale og fra nabokommunen. Det har vært kjørt som Blåturarrangement for lærere på Frøysland skole. Før jul ble det store bildet og draktene lånt ut til Vigmostad privatskole til oppføring av 1814-skuespill ved skolen.

Nyplass skole besøker utstillingen.

Nyplass skole besøker utstillingen.

Spangereid skole i utstillingen.

Spangereid skole i utstillingen.

20140520-1237-28 -001

Etter 1814-opplegget fikk elevene forsøke seg med penn, blekk og fikk skrive forslag til sin egen grunnlov. Etterpå ble loven preget med segl.

Etter 1814-opplegget fikk elevene forsøke seg med penn, blekk og fikk skrive forslag til sin egen grunnlov. Etterpå ble loven preget med segl.

Vigmostad privatskole besøker utstillingen.

Vigmostad privatskole besøker utstillingen.

Grunnlovsstafetten besøker utstillingen 30. april.

Grunnlovsstafetten besøker utstillingen 30. april.

 

Oktober 2014 ble det avholdt 400 års markering for Peder Clausson Friis. Han var renessanseforfatter og var prest i Valle kirke. Mange mener hans skriverier og oversettelser av Snorre sagaen, har hatt betydning for at Norge var klar for den omveltningen de gjorde i 1814. Dette arrangementet var et samarbeid mellom Historielaget og Kulturtorvet. Det var et todagers arrangement som foregikk i Valle Kirke og i Kulturtorvet utstillings lokaler. Det var ca. 80 som deltok på dette arrangementet.

Foredrag om Peder Claussøn.

Foredrag om Peder Claussøn Friis ved Kjell-Olav Masdalen.

Foredrag i 1814-utstillingen.

Foredrag i 1814-utstillingen. Fire ulike foredrag om Peder Claussøn Friis denne lørdagen.

 

Besøkende: Kommunestyret, blåtur for lærere ved Frøysland skole, 300 utenom, opplegg for ca 300 elever og 50 barnehagebarn.

Oppfølgingsopplegg: Elevene blir geleidet rundt i utstillingen og kledd opp i kostymer ettersom historien fortelles. De blir bondegutter og jenter, Prins Ch. Frederik, Carl Johan, Presten, Sverdrup, Teis Lundegaard, Falsen, Wedel og de tre tjenestejentene.

Omviserne er den strenge Frk. Elisa Harvard, husholdersken på Eidsvold og kokka Anna.

I verkstedet blir barna konfrontert med tanker knyttet til grunnloven og dens innhold. De må sette seg inn i Eidsvollsmennenes sko og forfatte en egen lov, de mener ville vært verdig en plass i Grunnloven. Den skrives på litt fint papir, med en pennesplitt og blekk. Det hele underskrives og forsegles med et rødt segl.

Grunnlovsstafetten

Grunnlovsstafetten

Grunnlovsstafetten

Grunnlovsstafetten

Lisa Blom har sydd draktene til barna.

Lisa Blom har sydd draktene til barna.

1814-plakat.

1814-plakat om åpningen av utstillingen.

 

Translate »
Click to listen highlighted text!