Lindesnes og begynnelsen

Lindesneshalvøya danner grensa til Nordsjøen i vest, og Skagerrak i øst. Norges sydligste punkt er 57° 58ʹ 46ʹʹ n.br, og her finner du mer enn barskt hav. Naturen er preget av daler, heier, hav, innsjøer, fjell, og skog.

Vikingtid og Jernalder

Mer enn 75 prosent er dekket av skog, og ytterligere 10 prosent utgjør myr, elver og sjøer. Mindre enn 5% er dyrket mark. Mer enn 230 gravhauger fra Vikingtiden, og Jerntida finnes i Lindesnes. Flesteparten fra gårdene Njerve, Stokke, Midbø, Presthus og Gare. Mest kjente, Dronninghaugen, på prestegården i Valle og Klobnehaugen på Njerve, Mange redskap fra Jernalderen er funnet i Lindesnes og naboområder.

Populære hellefunn i kommunen forteller viktige historier over hendelser, hverdagsliv og personer. Viktige kulturminner fra Steinalderen sies å være oversvømt fra istiden. Med avdekking av boplasser i nabokommuner er det sannsynlig skjulte skatter, som er oversvømt, og ikke avdekket i Lindesnes.

Rike historier og tradisjoner

Det er mye vi ikke vet om utgravinger, skatter og tradisjoner fra svunnen tid, Kulturminner er viktige brikker i puslespillet som omhandler liv, tradisjoner og alle hvorfor-spørsmålene. Viktig ordtak som “Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden, og egner seg ikke til å forme fremtiden” av Simone Well sier alt. Historier og tradisjoner er viktig for å forstå de roller livet har for oss, og hva som fortsetter fremgang fremover.

Arkeologiske funn hjelper oss å skape bilder av bosetting, ferder, klesdrakter, redskap, stilarter, arbeidsliv, og sosiale lag.

Rike og mektige

De rikestes gravhauger, Vikingene i Osloområdet, er Osebergskipet, Tuneskipet og Gokstadskipet. Sammen med ekstremt store hauger på Borre er det klart at alle disse bærer preg av mektige og viktige ætter. Unike funn fra skipene Grønhaug og Avaldsnes, Karmøy, fremviser samme overklasse,  samfunnssjikte, og rådende makt og innflytelse.

Lindesnes historie bærer preg av spenning, viktighet, styrke og standhaftige målrettede personer. Både i fortiden og nåtiden. Dette området har flotte fremtidsutsikter.